เซียนพนันบอกว่าสารตัวนี้อันตรายมากเพราะสามารถก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้พิษมันรุ่นแรงมาก สารชนิดนี้เมื่อได้รับเข้าไปในร่างกายไม่ว่าจะเป็นลักษณะการทำงานแบบไหนที่ไม่ปลอดภัยมันจะไปสะสมอยู่ในกระดูกแล้วจะไปแผ่รังสีอยู่ที่กระดูกนั้นและอาจจะทำให้เป็นมะเร็งที่กระดูกได้ ส่วนด้านการตลาดในปัจจุบันประเทศไทยไม่สามารถผลิตได้ต้องสั่งเข้ามาอย่างเดียว คือ การพนันมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่แล้ว จะพบว่านี้คือการส่งต่อวัฒนธรรมผ่านรสชาติของอาหารได้อย่างกลมกล่อม

 สำนักงานหนังสือ
  
  
ที่อยู่ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง)
ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41870
โทร 042-219827, 045-212-318 โทรสาร 042-274-810